Portal Biznesowy

Ekonomia Gospodarka Marketing Nieruchomości Inwestycje

Twórcza resocjalizacja a psychoterapia

Termin „twórcza resocjalizacja” do niedawna nie odnosił się jeszcze do odrębnego nurtu w obrębie tej dziedziny działalności naukowej i praktycznej. O prądzie myślowym w szeregach teoretyków pedagogiki resocjalizacyjnej, który nazwano mianem resocjalizacji twórczej mówić można od końca dwudziestego wieku. Twórcza resocjalizacja różni się w pięciu zasadniczych kwestiach od podejścia tradycyjnego. Po pierwsze redefinicji uległo samo pojęcie resocjalizacji, którą traktuje się jako rozwój i kreowanie potencjałów, a nie, jak określało się to dotychczas – proces korygowania postaw. Po drugie – nieprzystosowanie społeczne traktuje się jako wadliwie ukształtowaną tożsamość. Po trzecie – zmianie uległ sam cel resocjalizacji, którym stało się wykreowanie nowych parametrów tożsamości – zarówno ja wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Po czwarte – akcent kładzie się tu na rozwój strukturalnych czynników i mechanizmów procesów twórczych, które dostarczyłyby wychowankom nowych umiejętności kompetencji społecznych. Po piąte i ostatnie – główną metodą twórczej resocjalizacji jest trening autoprezentacji i wybranych wizualizowanych parametrów tożsamości. Dziedziną, która dostarcza warsztatu dla twórczej resocjalizacji, jest, między innymi – psychoterapia.

Zostaw komentarz »»

Informacje:

  • Psychoterapia w psychologii zorientowanej na proces - Każda osoba, która ma aspiracje na zostanie psychoterapeutą musi na pewnym etapie swojej drogi rozwoju wybrać orientację psychologiczną w ramach...
  • Psychoterapia – dlaczego studia nie wystarczą? - Bycie psychoterapeutą nie jest zawodem jak każdy inny. To taki obszar pracy, który przesącza się do całego życia psychoterapeuty - również pr...
  • Ciężka droga do zawodu psychologa - Wielu młodych ludzi marzy o podjęciu pracy w charakterze psychologa. Podejmują ogromny wysiłek by dostać się na odpowiednie studia, zdają bardz...
  • Po pomoc do specjalisty - Żyjemy w coraz większym stresie i w coraz większym zabieganiu. Dzisiaj jednak znalezienie ukojenia i równowagi psychicznej często nie jest tak pr...
Ostatnie analizy rynków: