Czym jest fundusz inwestycyjny ?

Fundusz to pewna forma lokowania pieniędzy, gdzie osoby fizyczne oraz prawne wpłacają środki, a fundusz nimi dysponuje. Poprzez wpłaty wielu uczestników tworzy się kapitał funduszu. Fundusz lokuje swój majątek na zasadzie rozdzielania ryzyka. Oznacza to, że nie inwestuje tylko w  jeden instrument, ale w kilka. W przypadku, gdyby dany instrument miał słabe wyniki – funduszowi pozostają jeszcze pozostałe instrumenty, które mogą przynieść zyski. Taka operacja nazywa się dywersyfikacja ryzyka. Fundusze otwarte publicznie oferują nabycie jednostek uczestnictwa. Jest to zgodne z prawem o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Fundusz prowadzi tak działalność, aby działać w interesie swoich członków i inwestować zgodnie z umową z nimi zawartą. Fundusz jest lepszym rozwiązaniem niż samodzielne inwestowanie środków na giełdzie, czy zakupywanie obligacji skarbowych. Fundusz daje taką  możliwość, że większe środki pieniężne zgromadzone od bardzo wielu inwestorów mogą inwestować w większa liczbę instrumentów finansowych. Przez co inwestycja jest bezpieczniejsza i  ryzyko jest podzielone. Fundusz inwestycyjny to jedno z najbardziej popularnych sposobów nie tylko na oszczędzanie, ale i na pomnażanie środków pieniężnych, nawet gdy nie są one znaczne i dopiero zaczynamy inwestować i oszczędzać.

Poza funduszami inwestycyjnymi, fundusz to także pojęcie związane z funduszem celowym, czy funduszem emerytalnym. Każdy z wymienionych funduszy jest powołany ustawowo. Oczywiście istnieją też inne ich rodzaje.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • Inwestowanie w fundusze -  W dużym uproszczeniu fundusz inwestycyjny możemy podzielić na otwarty lub zamknięty. W przypadku funduszu inwestycyjnych otwartych można wyróżn...
  • Fundusz emerytalny warty zaufania -  Otwarty fundusz emerytalny, czyli w skrócie ofe wchodzi w skład trój-filarowego systemy emerytalnego, który został poddany reformie z początkiem...
  • Otwarty fundusz emerytalny – podstawowe informacje dla każdego laika -  Fundusz emerytalny, z którym Państwo z pewnością spotkaliście się wielokrotnie także pod skrótem OFE, jest częścią kapitałową polskiego s...
  • Poradnik uczący inwestowania -  Inwestowanie jest niezwykle ciekawą dziedziną. Aby jednak odnosić w niej sukcesy, trzeba posiadać fachową wiedzę. Zachodzi więc ważkie pytanie...
  • Otwarty Fundusz Emerytalny – notowania -  Chociaż z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika Fundusze emerytalne najbardziej różnią się między sobą…nazwa, to są pewne szczegóły, kt...
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności