Fundusze agresywnego wzrostu

Fundusze swój określony cel do którego powinny zmierzać moją określony w polityce inwestycyjnej. Dopuszczalne cele funduszy otwartych lub specjalistycznych definiuje ustawa, a mogą to być: ochrona realnej wartości aktywów funduszu, osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusze możemy podzielić na: fundusze agresywnego wzrostu, fundusze akcji spółek, fundusze wzrostu kapitałowego, fundusze wzrostu i dochodu z kapitału czy fundusze mieszane.

Najbardziej ryzykowane fundusze spośród funduszy akcji to fundusze agresywnego wzrostu. Ich polityka inwestycyjna przewiduje maksymalny możliwy przyrost wartości kapitału. Przeważnie fundusze te lokują swoje środki w akcje nowych spółek, licząc na wysoki przyrost wartości kupionych akcji.

Przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne należy zwrócić uwagę na stopień ryzyka, zalecany horyzont inwestycyjny, a także na politykę inwestycyjną. Biorąc pod uwagę zalecany horyzont inwestycyjny fundusze pieniężne i gotówkowe mają stosunkowo krótki, nawet poniżej roku. Fundusze związane z większym ryzykiem inwestycyjnym rekomendują, aby inwestycja trwała nawet ponad 5 lat. Fundusze o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym to m.in. fundusze zrównoważone, które część swoich aktywów lokują w akcje, a pozostałe środki w obligacje.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • W rankingach nie zawsze wygrywają najlepsze OFE -  Fundusze emerytalne często zmieniają swoją pozycję w rankingach  OFE. Nie są to jednak radykalne zmiany, co najwyżej o kilka oczek w dół lub ...
  • Dlaczego OFE nie ponoszą odpowiedzialności za straty pieniędzy swoich klientów? -  System emerytalny w Polsce umożliwia Towarzystwom Emerytalnym tracenie pieniędzy swoich klientów na OFE i nie ponoszenie żadnych konsekwencji z te...
  • Fundusze inwestycyjne na dzisiejszym rynku finansowym -  Boom na fundusze inwestycyjne, który miał miejsce jeszcze kilka lat temu, powoli się stabilizuje. Chwiejność i niestabilność rynku wiąże się...
  • Otwarty Fundusz Emerytalny – notowania -  Chociaż z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika Fundusze emerytalne najbardziej różnią się między sobą…nazwa, to są pewne szczegóły, kt�...
  • Ubezpieczenie na życie to obowiązek -  Ubezpieczenie na życie, chociaż przez Polaków zapominane i traktowane jako rzecz poboczna czy mało istotna, okazuje się być rzeczą pierwszej ko...
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności