Jak wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej we Wrocławiu ?

Ochrona przeciwporażeniowa – dlaczego to takie ważne? Instalacja elektryczna oraz jej sprawność to jedna z najważniejszych rzeczy, które powinny funkcjonować w budynku bez zarzutów.

Jest tak, ponieważ element ten wpływa na bezpieczeństwo budynku oraz osób, które z niego korzystają. Dlatego też przegląd instalacji elektrycznej powinien być wykonywany regularnie. W przeciwnym razie może to zaważyć, na czyimś zdrowiu. Obowiązek przeprowadzania takiego przeglądu leży nie tylko na budowlańcach, którzy oddają obiekt w Twoje ręce. Sprawdzanie jego drożności leży również w kwestii mieszkańców budynku. Jak więc wykonać podstawowe pomiary elektryczne? Na czym polegają pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej? Odpowiedzi na te oraz inne pytania poznasz poniżej!

Jakie pomiary elektryczne co 5 lat?

Wykonywanie ma niebagatelne znaczenie. Zostało ono uznane za czynność na tyle ważną, że uregulowano ją prawnie. Zasady jej przeprowadzania stały się przedmiotem prawa budowlanego, przez co również zostały one opisane w Dzienniku Ustaw (Nr. 89 z dn. 25 sierpnia 1994 r.). Jak się jednak okazuje, nie jest to jedyny dokument, który reguluje je prawnie. Kolejnym bardzo ważnym zapisem prawnym stały się normy, a m.in. PN-EN 60304-6-61. Określa ona przebieg sprawdzania stanu instalacji elektrycznej oraz tego, jak powinny wyglądać pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej. Dokumenty te poruszają również zagadnienia związane z regularnością przeprowadzania pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ich zapisami, przynajmniej raz na 5 lat powinno się wykonywać m.in.:

 • Pomiary elektryczne w domu jednorodzinnym;
 • Pomiary instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

Oferta usługi dla obszaru miasta Wrocław: Pomiary Elektryczne Wrocław

Kiedy jeszcze trzeba przeprowadzić podstawowe pomiary elektryczne?

Okazuje się, że istnieją sytuacje wyjątkowe, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowego przeglądu – nawet, jeżeli ostatnio wykonany pomiar miał miejsce krócej niż przed upływem 5 lat. Zgodnie z obowiązującym prawem należy sprawdzić stan instalacji elektrycznej po zdarzeniach takich jak klęski żywiołowe. Drastyczna zmiana warunków atmosferycznych, huragany, silne burze, powodzie, pożarami i inne klęski żywiołowe mogą bowiem w niekorzystny sposób wpłynąć na stan instalacji. Ponadto nie należy również zapominać, że przeglądy instalacji należy przeprowadzać również budynkach, które są wykorzystywane, jako miejsce pracy. W sytuacji, gdy znajdują się one w strefie oddziaływać dowolnych z powyżej wymienionych czynników – muszą one mieć miejsce minimum raz w roku.

Pomiary elektryczne – krok po kroku

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym, pomiary elektryczne należy wykonywać regularnie oraz wedle określonych procedur. Wykonuje je elektryk, w tym celu należy m.in.:

 1. Sprawdzić ciągłość przewodów – jest to warunek konieczny do tego, by móc potwierdzić skuteczność ochrony przy uszkodzeniu/ Czynność ta polega m.in. na sprawdzeniu, czy w razie awarii zasilanie potrafi wyłączyć się samoczynnie i tego, czy inne działające w jego obrębie urządzenia oraz przewody, funkcjonują prawidłowo. Pomiar odbywa się za pomocą miernika, który potwierdza (lub nie) ciągłość przewodów.
 2. Dokonanie dokładnych oględzin, które powinny objąć:
  1. sprawdzenie stanu izolacji części czynnych – m.in. pod kątem jej wodoodporności oraz określenia stopnia eksploatacji;
  2. zbadanie stanu obudowy, jej uszczelnienia, a w razie konieczności zastosowanie zaślepienia w stosunku do otworów nieużywanych;
  3. ocenę trwałości mocowania obudowy;
  4. wyeliminowania ewentualnych przeszkód oraz awarii instalacji.
 3. Przeprowadzenie , pomiar rezystancji izolacji – pozwala ono określić, czy nie doszło do uszkodzenia izolacji.

Zakres wymaganych badań może się różnić w zależności od przeznaczenia budynku, specyfiki jego instalacji, czy przyłączonych do niej urządzeń.

Pomiary elektryczne – protokoły

Na końcu warto również wspomnieć kilka słów o tym, komu powinno powierzać się wykonanie pomiarów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, jak skomplikowane i trudne potrafi być to zadanie, należy pamiętać o tym, by wykonywał je wyłącznie sprawdzony elektryk Decydując się na wybór fachowca, zawsze należy również zwracać uwagę na to, jakie uprawnienia oni posiadają. Wystawiony przez nich protokół powinien zawierać m.in. informacje takie jak: informacje na temat przeglądu, wprowadzonych w instalacji zmian oraz dane osoby, która podjęła się wykonania pomiarów. Należy zwrócić uwagę na to, by protokół zawierał zarówno podpis elektryka, jak i numer posiadanych przez niego uprawnień. Szczegółowe informacje na stronie https://elektryk24wroclaw.pl/Elektryk Wrocław.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

 • Zawód: Ochroniarz -  Nieliczni zdają sobie sprawę jak licznym wymogom musi sprostać zawodowy pracownik ochrony zatrudniany przez światowe agencje ochroniarskie – gdy...
 • Profesjonalne strony internetowe -  Jesteś mieszkańcem Krakowa ? Chciałbyś stworzyć własną stronę internetową, ale nie masz na nią pomysłu i nie wiesz jak ją wykonać ? To do...
 • Rynek agencji interaktywnych -  W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy widać wyraźny trend przenoszenia dużych budżetów reklamowych przez znane marki z radia i telewizji do Int...
 • Ćwiczenia – pamiętaj o swojej sylwetce -  Wiele osób stawia sobie pytanie, po co właściwie ćwiczyć i trenować? Bardzo duża część z nich nie jest jednak zadowolona wyglądem, swoją s...
 • Dlaczego warto zaprojektować własne naklejki na słoiki? -  Obecność etykiet na domowych przetworach ułatwia szybkie odszukanie słoiczka, którego akurat potrzebujemy. Naklejki możemy zaprojektować i wyko...
 • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności