MCS – kursy pierwszej pomocy.

Medyczne Centrum Szkoleniowe (MCS) to ośrodek, który specjalizuje się w prowadzeniu szeroko pojętej edukacji i doradztwa z zakresu medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy.
Medyczne Centrum Szkoleniowe działa na mocy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Ratowników Medycznych. Medyczne Centrum Szkoleniowe oferuje Państwu indywidualnie opracowane programy kursów i szkoleń oparte na wytycznych Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji dla:
-służb medycznych
-jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Policji, Wojska, Straży Granicznej i. in. jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej.
-Społecznych Organizacji Ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, WOPR, GOPR, TOPR, PCK, ZHP, ZHR i. in.
-firm, instytucji, zakładów pracy,
-szkół i innych jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych,
-szkół nauki jazdy,
-indywidualnych klientów.

Proponujemy pokazy, warsztaty, ćwiczenia z zakresu:
– medycyny ratunkowej,
– ratownictwa medycznego,
– pierwszej pomocy,
– ratownictwa specjalistycznego,
– ratownictwa drogowego,
– ewakuacji i transportu poszkodowanych,
– zabezpieczenia imprez masowych.

Prowadzący zajęcia:

1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego, prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego, prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Oferujemy Państwu doradztwo merytoryczne i praktyczne z zakresu medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy.

Powszechna edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zwiększająca się umieralność z powodu chorób układu krążenia oraz coraz częściej występujące wypadki komunikacyjne i zagrożenia o charakterze masowym wymusiły stworzenie nowoczesnego systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce opartego na standardach europejskich. Jednym z głównych filarów tego systemu jest powszechna edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • Zwycięzca pierwszej edycji You can dance – Po prostu tańcz. -  Maciej Florek został zwycięzcą pierwszej edycji programu You can dance - nadawanego od początku września tanecznego show produkowanego przez tele...
  • Kurs dla inwestorów -  Czy znasz już polecane przez nas kursy finansowe? Jeżeli nie, to zdecydowanie powinieneś. Chyba, że jesteś całkowicie zadowolony ze swojej sytua...
  • Szkoły językowe – Australia -  Nauka języka obcego jest najbardziej efektywna w kraju, gdzie używany jest on jako pierwszy język. Z tego powodu kursy językowe za granicą ciesz...
  • Być kobietą mądrze -  Ktoś kiedyś powiedział, że nie jest łatwo być prawdziwym mężczyzną. Ale czy łatwiej jest być kobietą? Kobietą, która osiąga mądrze i s...
  • Dobry psycholog pomoże Twojej firmie -  Przełamując pewne tabu można by rzec, że Polacy coraz częściej nie walczą z własnymi problemami sami. Szukają na szczęście pomocy i nie boj...
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności