Sposoby spłaty kredytu oraz zakupu i wykupu obligacji.

Oprocentowanie  i prowizja, czyli opłaty za korzystanie z cudzych pieniędzy.

 • Prowizje i opłaty manipulacyjne są zwykle naliczane w momencie zawierania umowy. W przypadku kredytów 0% (np: raty zero procent) określają one cały koszt kredytu.
 • Stopa procentowa: może być sztywna – ustalana w momencie zawarcia umowy, np. obligacje o stałym oprocentowaniu i obligacje zero kuponowe lub zmienna – w trakcie trwania umowy następują zmiany wysokości odsetek (tzw. okresy przeszacowania).

Stosowane są dwa sposoby ustalania nowej stopy procentowej na początku okresu np. obligacje zmienne i w trakcie trwania okresu (np. z uwzględnieniem inflacji).

Terminy naliczania i spłacania odsetek zwykle się pokrywają, ale nie jest to regułą.

phone girl imageWielkość odniesienia. Jest to wielkość, w oparciu o którą obliczane są odsetki. Najczęściej jest to niespłacona aktualnie część długu. Jeżeli spłaty mają miejsce w okresie okresu odsetkowego, może to być średnie saldo zadłużenia, stan zadłużenia na początku okresu odsetkowego. W przypadku obligacji jest to zwykle wartość nominalna. Warto zauważyć, że dla niektórych serii obligacji podlega ona rewaloryzacji. Co powoduje, że wielkość wypłacanych odsetek nie jest znana w momencie emisji obligacji.

Określenie kwoty.

Używa się trzech wielkości, z których zwykle dwie są sobie równe:

 • suma nominalna (wartość nominalna, nominał) – jest to kwota widniejąca w dokumentach;
 • suma wypłaty (cena zakupu, cena emisyjna) – suma przepływów gotówki w “jedną stronę”;
 • suma spłaty (cena wykupu) – suma przepływów gotówki w “drugą stronę” (z pominięciem oprocentowania, prowizji itp.)

Jeżeli wypacana suma jest wyższa niż nominalna, to różnicę określamy jako agio, w przeciwnym wypadku mówimy o disagio. Taką terminologię stosuje się również przy emisji akcji. W przypadku obligacji na ogół cena wykupu jest równa cenie nominalnej, a różnica między ceną wykupu a ceną emisyjną to dyskonto (gdy cena emisyjna jest niższa) lub premia (w przeciwnym wypadku). Podobnie w odniesieniu do weksli (jest to szczególny rodzaj kredytu) mówimy o dyskoncie. W przypadku kredytów należy uwzględnić dodatkowo koszty manipulacyjne i prowizje płatne przy zawarciu umowy oraz możliwość częściowego umorzenia kredytu.

Terminarz wypłat

 • wypłata jednorazowa;
 • wypłata w transzach;

Sposoby wypłaty:

 • spłata jednorazowa, np. typowe obligacje;
 • spłata ratalna, np. stałe raty kapitałowe lub spłata annuitetowa – stała suma raty kapitałowej i odsetek.


Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Sposoby spłaty kredytu oraz zakupu i wykupu obligacji.”

1 Komentarz lub opinia na forum
 • Kredyt

  Najlepie kredytu nie brać, jest spokuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

 • Kredyt na zakup działki -  Przy ciągle rosnących cenach nieruchomości warto zastanowić się czy lepiej mieszkać w bloku w centrum miasta, czy jednak zdecydować się na bud...
 • Deficyt budżetowy -  Pojęcie: Deficyt budżetowy to zjawisko normalne w większości gospodarek światowych. Budżety państw zwykle przeciążone są różnego rodzaj...
 • Popularne i bezpieczne sposoby oszczędzania pieniędzy -  Analizując sytuację finansową Polaków można zauważyć, że zdecydowana większość, bo aż 20 mln rodaków nie posiada żadnych oszczędności....
 • Stopa lombardowa a ustawa antylichwiarska -  Każdy, kto do pewnego stopnia interesuje się rynkiem finansowym i pracą wykonywaną przez Radę Polityki Pieniężnej, słyszał o stopie lombardow...
 • Kredytowanie używanego samochodu -  Czy możliwe jest zaciągnięcie kredytu samochodowego nie z przeznaczeniem na nowy, a używany pojazd? W niektórych bankach i instytucjach para bank...
 • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności