Szkolenia biznesowe – co to takiego?

Obecnie zakłady pracy wymagają od swoich pracowników ciągłego rozwoju zawodowego. Pracodawcy najczęściej decydują się na szkolenia. Przedsiębiorstwa zazwyczaj kierują pracowników na szkolenia związane z działalnością firmy. Zdarzają się przypadki gdzie pracownik delegowany jest na szkolenie związane z rozwojem jego osoby. Oto kilka tematów, które wiążą się z tym modułem: komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętności zarządzania czasem, ścieżki awansu, asertywności, wystąpienia publiczne. Szkolenia biznesowe, można podzielić na kilka rodzajów.

image

Szkolenie otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych, udział w nich jest dobrowolny, choć również na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników, pokrywając część kosztów uczestnictwa; w Polsce agencja rządowa WUP prowadzi kampanię społeczną Inwestycja w Kadry, w ramach której propaguje podnoszenie kwalifikacji i udostępnia internetową bazę dostępnych szkoleń otwartych. Udział w nich jest dobrowolny, może być płatny lub bezpłatny. szkolenie zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu (np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji), na szkolenia tego typu uczestnicy są kierowani przez organizatora (pracodawcę).

Szkolenie wewnętrzne inaczej nazywane wewnątrzzakładowe – prowadzone przy pomocy własnej kadry szkoleniowej zakładu pracy, mogą to być osoby specjalnie wykwalifikowane do szkoleń lub osoby, które posiadają większą wiedzę niż nowicjusz z racji na długość staż u pracy.

Szkolenie zewnętrzne – którego prowadzenie zakład pracy zleca wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym. Przykładami takich szkoleń to BHP i PPOŻ.

Z jakich źródeł można korzystać?

W dużych przedsiębiorstwa są fundusze szkoleniowe, które są specjalnie przeznaczone na szkolenia pracowników. Pracownik może również skorzystać z funduszy Unii Europejskiej, która pokrywa w 100% koszt szkolenia, dojazdu oraz wyżywienia.Wszystkie firmy, który prowadzą szkolenia biznesowe ze środków publicznych, muszą być wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych. Wykaz firm jest dostępny w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

W szkoleniach zazwyczaj bierze udział od 15 do 30 osób. Obecnie największą popularnością cieszą się szkolenia z B2B. Szkolenia są prowadzone metodami edukacji aktywnej, co oznacza, że zajęcia mają charakter praktyczny. Prezentacje uczestników są nagrywane na video i omawiane ze wskazaniem błędów, które mogą być poprawione. W programie szkoleniowym można znaleźć autoprezentacje, dynamikę pracy w grupie, rożne formy pobudzenia uwagi u klienta, techniki NLP oraz perswazji. Tego typu szkolenia cieszą się coraz większym gronem firm, które sprzedają usługi lub produkty. Szkolenia są stricte skierowane do handlowców, przedstawicieli.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • Szkolenia -  ...
  • Jak tanio kupić dom? -  Może właśnie zastanawiasz się jak to jest, że niektórym osobom wiele transakcji udaje się przeprowadzić zazwyczaj pomyślnie, innym natomiast ...
  • Prestiż szkoleń z wymagań norm ISO -  Zarządzanie jakością na poziomie organizacji nie sprowadza się jedynie do wypełniania stert papierków, pisania długi i nudnych procedur, czy u�...
  • Co dają inwestorowi szkolenia online? -  Na świecie przeprowadza się miliony transakcji dziennie na giełdzie Forex. Zarabiają jednak nieliczni, przede wszystkim duże podmioty, w tym bank...
  • Szkolenia -  Kiedy moja firma zaczęła się szybko rozwijać, zwiększyłem o sto procent zatrudnienie. Nowe samochody, nowi klienci i nowa organizacja pracy - to...
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności