TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Jak każda inna osoba prawna, fundusz inwestycyjny powinien działać poprzez swoje organy. Organem, który reprezentuje i działa w imieniu funduszu jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, czyli w skrócie TFI.

gazeta

TFI musi być spółką akcyjną. Właścicielami TFI są zazwyczaj takie instytucje jak banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Czasem mogą to być też podmioty zagraniczne.

Głównymi zadaniami Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi, reprezentowanie ich w stosunku do osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Podczas tworzenia portfela inwestycyjnego Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych musi go odpowiednio zróżnicować, czyli zainwestować w różne instrumenty finansowe, co ogranicza ryzyko inwestycyjne. Do takiego postępowania TFI jest zobligowane przez ustawę o Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, a także przez firmowy statut każdego towarzystwa, który chroni przed ulokowaniem zbyt dużego procentu aktywów w jednym instrumencie, by odgórnie ograniczyć możliwość strat finansowych.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pobiera dwa rodzaje  opłat za prowadzenie najbardziej popularnych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. Pierwsza to opłata manipulacyjna, czyli odpowiednio wysoki i ustalony wcześniej procent od wpłacanej sumy, natomiast druga z nich to opłata za zarządzanie funduszem, która pobierana jest codziennie od całości aktywów, wpływając bezpośrednio na dzienną stopę zwrotu funduszu, ale z drugiej strony przez to nie odczuwamy jej tak bardzo jak opłaty manipulacyjnej. Zazwyczaj wielkość opłaty manipulacyjnej jest zależna od kwoty jaką zamierzamy zainwestować, im większa kwota tym mniejsza opłata manipulacyjna.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • Inwestowanie w fundusze - W dużym uproszczeniu fundusz inwestycyjny możemy podzielić na otwarty lub zamknięty. W przypadku funduszu inwestycyjnych otwartych można wyróżn...
  • Geneza bessy -  Dlaczego na giełdach nastała bessa? Oczywiście na tak postawione pytanie większość analityków stwierdziłaby, że przecież ostrzegaliśmy. Fa...
  • Fundusze inwestycyjne na dzisiejszym rynku finansowym - Boom na fundusze inwestycyjne, który miał miejsce jeszcze kilka lat temu, powoli się stabilizuje. Chwiejność i niestabilność rynku wiąże się...
  • Kredyty - Odpowiednie źródło finansowania jest połową sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej. W znacznej większości przypadków budżet jakim ...
  • Otwarty Fundusz Emerytalny – notowania - Chociaż z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika Fundusze emerytalne najbardziej różnią się między sobą…nazwa, to są pewne szczegóły, kt...
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności