Umowa przedwstępna

Dzisiaj kilka słów o umowie przedwstępne, a dokładniej jej podpisywaniu – na co powinniśmy zwracać uwagę podpisując umowę przedwstępną…

Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, czy to w formie aktu notarialnego czy w formie umowy cywilno  – prawnej, należy zwrócić uwagę na to, by w umowie zostały precyzyjne określone dane identyfikacyjne stron umowy.

Przypomnijmy, że w przypadku osoby fizycznej, w umowie powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego, nr PESEL, NIP, natomiast w przypadku osoby prawnej (firmy): nazwa firmy, adres, jej siedziba, nr NIP, nr REGON, nr KRS – u, wysokość kapitału zakładowego, jak również informacja, czy do umowy przystępuje osoba do tego uprawniona – sprawdzimy to w KRS – się lub umowie spółki, jeżeli nie  – dane identyfikacyjne pełnomocnika firmy oraz powołanie się na udzielone mu pełnomocnictwo.

Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej osoba fizyczna powinna wylegitymować się dowodem osobistym, natomiast osoba prawna powinna mieć przy sobie dokumenty identyfikujące firmę tj. dokument potwierdzający nr nadania NIP – u, REGON – u, odpis z KRS – u, jeżeli do umowy przystępuje pełnomocnik firmy – tekst pełnomocnictwa.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • Umowy terminowe w prawie pracy -  Najbardziej typowym zatrudnieniem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, niestety nie jest to zatrudnienie najczęściej...
  • Umowa o dzieło -  Umowa o dzieło wbrew powszechnym opiniom obwarowana jest wieloma warunkami i ograniczeniami. Przykładowo jeśli pracownik pracuje w miejscu wskazany...
  • Wypowiedzenie umowy o pracę -  By skutecznie wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony z pracownikiem musi zostać zachowany określony tryb. Pierwszym warunkiem jest przeprowadzen...
  • Czym jest fundusz inwestycyjny ? -  Fundusz to pewna forma lokowania pieniędzy, gdzie osoby fizyczne oraz prawne wpłacają środki, a fundusz nimi dysponuje. Poprzez wpłaty wielu ucze...
  • Jak wybrać dobrą kartę kredytową? -  Wygoda, którą okazuje się być posiadanie karty kredytowej jest niepodważalna. Z kolei jeśli ktoś nie wyraża się o tym fenomenie pozytywnie oz...
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności