Wimax

Technologia Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – technologia umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do sieci Internet korzystając z radiowego łącza internetowego. Technologia ta bazuje na 2 standardach: IEEE 802.16 i ETSI HiperaMAN, które gwarantują współpracę między sprzętem różnych firm.
Przepustowość łączy technologii Wimax określana jest na około 75 Mb/s, a to oznacza iż może skutecznie konkurować z przewodowym Internetem. Jednak przy dzisiejszej infrastrukturze oraz dostępnym sprzęcie realna szybkość łączy Wimax wynosi maksymalnie 2 Mb/s. Tak słaba przepustowość wynika z kilku czynników. Ażeby uzyskać maksymalną szybkość odległość pomiędzy stacja nadawczą a odbiornikiem nie powinna być większa niż 10 km. W rzeczywistości, ponieważ mamy słabo rozwiniętą sieć nadajników osiąg ten nie jest osiągalny. Jednak maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem oraz anteną odbiorczą zapewniającą niezawodne działanie wynosi około pięćdziesiąt km. Jednak rzeczywista odległość ta jest znacznie mniejsza, a wszystko przez rzeczy stojące na linii sygnału od stacji nadawczej do stacji odbiorczej. Wszelaki biurowiec, krzak, góra znajdująca się między anteną nadawczą a odbiornikiem destabilizuje sygnał a co za tym idzie uniemożliwia wysoką jakość usługi.
Urządzenia Wimax może być wykorzystywana zazwyczaj tam, gdzie nie ma łączy do Internetu przy użyciu łączy przewodowych. Może także służyć do tworzenia miejskich sieci komputerowych (MAN).Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • No related posts - 
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności