Wypowiedzenie umowy o pracę

By skutecznie wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony z pracownikiem musi zostać zachowany określony tryb. Pierwszym warunkiem jest przeprowadzenie konsultacji z zakładową organizacją związkową. W tym wypadku uprawnieniem związku jest możliwość zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w ciągu 5 dni od trzymania informacji o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę z danym pracownikiem. Jeśli pracodawca nie zgadza się ze stanowiskiem związku a związek wchodzi w skład ogólnokrajowej organizacji związkowej, wówczas pracodawca musi zasięgnąć jej opini. Dopiero zachowując ten tryb można wypwiedzieć umowę. Oczywiście sama opinia nie jest dla pracodawcy wiążąca jednak niezachowanie tego trybu mogło by spowodować zakwestionowanie wypowiedzenia przez sąd pracy.

Niezależnie od powyższego trybu pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy. Pracownik także o czym należy pamiętać podlega ochronie inspektora pracy, który z kolei może nałożyć na pracodawcę karę grzywny.

Jeśli sąd uzna dokonane wypowiedzenie za wadliwe to w przypadku umów na czas nieokreślony skutki mogą być następujące: uznanie bezskuteczności wypowiedzenia ( kiedy umowa nie została jeszcze rozwiązana), przywrócenie do pracy (kiedy umowa została już rozwiązana), oraz odszkodowanie ( z tym i tylko tym roszczeniem może wystąpić pracownik w przypadku pozotałych umów).

Przy czym przywrócenie do pracy nie oznacza przywrócenia do pracy na podobym stanowisku  czy równorzędnym – musi to być to samo stanowisko. W przypadku zwolnień grupowych pracownikowi przysługuje też odprawa pieniężna.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

  • Umowy terminowe w prawie pracy -  Najbardziej typowym zatrudnieniem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, niestety nie jest to zatrudnienie najczęściej...
  • Losowanie ZUS – warto go uniknąć! -  Wybór OFE, otwartego funduszu emerytalnego, jest decyzją, którą powinniśmy podjąć samodzielnie. Powinniśmy poświęcić trochę czasu, aby los...
  • Fundusz emerytalny warty zaufania -  Otwarty fundusz emerytalny, czyli w skrócie ofe wchodzi w skład trój-filarowego systemy emerytalnego, który został poddany reformie z początkiem...
  • Umowa przedwstępna -  Dzisiaj kilka słów o umowie przedwstępne, a dokładniej jej podpisywaniu - na co powinniśmy zwracać uwagę podpisując umowę przedwstępną... ...
  • Umowa o dzieło -  Umowa o dzieło wbrew powszechnym opiniom obwarowana jest wieloma warunkami i ograniczeniami. Przykładowo jeśli pracownik pracuje w miejscu wskazany...
  • Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności